Spring til indhold

Beskyttelse af Lille ildfugl

Lille ildfugl (Lycaena phlaeas) på Strand-Engelskgræs (Armeria maritima ssp. maritima) på Ulvshale strandeng - igen. Billedet er inkluderet, fordi man tydeligt kan se den tørre vegetation i baggrunden, som arten elsker. Ildfugl.com, Sommerfugle og forvaltning, Lille ildfugl.

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)

Lille ildfugl kendetegn

En meget livlig lille sommerfugl med et vingefang på 25 – 30 mm, som er nem at kende.

Hannen og hunnens vinger

Lille ildfugls farver er klare rødgyldne i forvingerne med sorte pletter og bagvingerne er mørke med brede gyldne sømbånd. Bagvingernes underside er som regel gråbrun med spinkle, sorte pletter og en ikke så tydelig orangerød bølget sømlinje. Små hunner af Dukatsommerfuglen (Lycaena virgaureae) og Violetrandet ildfugl (Lycaena hippothoe) kan godt forveksles med en Lille Ildfugl, men sammenligner man bagvingerne, vil man se nogle meget anerledes mønstre. Hunnen er som regel større, mere rundvinget og med lidt smallere sort forvingesøm i forhold til hannen.

Mere om Lille ildfugls variationer

Omkring halvdelen af alle Lille ildfugl individer har små blå pletter på bagvingerne. Denne form kaldes caeruleopunctata. Der kan være mellem 2 – 5 pletter. Man kan også finde en sjælden alba version af sommerfuglen, som er lys flødefarvet i stedet for gyldenrød. Genet for farven nedarves recessivt som menneskers blå øjne. Alba varianten findes kun på nogle lokaliteter. Bagvingernes farve og tegning variere en del. Grundfarven er blyblå til lysebrun.

Variationer i generationer

Lille ildfugl har to (nogle gange tre) generationer på et år, og 2. generationen er endnu mindre, end ovennævnte mål. Forvingernes sorte pletter kan være ret små punkter eller store og udflydende. Der findes en variation der hedder suffusa: Her kan den sorte søm og forvingekant være bredere og uskarpt afgrænset indad, samtidig med at pletterne er forstørret og den gyldne farve sløret af mørke skæl, så forvingerne får et mere dunkelt udtryk. Denne form er mest talrig i 2. generationen, hvor Lille ildfugl desuden er udstyret med finere haler (udvækst på bagvingerne), end 1. generationen er om foråret. Nogen gange kan man opleve en 3. generation om efteråret, som er meget meget små.

Æg, larver og pupper

Ægget lægges enkeltvis på værtsplanten. Det er hvidt med runde fordybninger. Alle ildfugleæg minder om hinanden, så det er let at tage fejl. Ovenover ses tre billeder af de mest udbredte ildfugles æg. Billederne kan forhåbentlig hjælpe, med at skelne Lille ildfugls æg fra Violetrandet ildfugl (Lycaena hippothoe) og Dukatsommerfugl (Lycaena virgaureae). Larven kommer ud af ægget efter en uges tid. Den lille larve giver sig med det samme til at spise bladet fra undersiden, det giver vinduer i bladet. Senere spiser den hele bladet. Efter en måned er den udvokset, grøn og evt. har den rødlige partier. Forpupningen foregår nær jordoverfladen, puppen er gråbrun, cylinderformet med afrunde ender og klækker efter to uger i varmt vejr.

Udbredelse

Lille ildfugl er ikke lille i antal. Den er den mest udbredte ildfugl i Danmark og en af de mest almindelig dagsommerfugle. Den findes selv på mange af de små øer, hvor andre almindelige dagsommerfugle ikke ses. Lille ildfugl er også udbredt i hele Europa.

Lille ildfugl (Lycaena phlaeas) på Strand-Engelskgræs (Armeria maritima ssp. maritima) på Ulvshale strandeng. Den elsker tørre lokaliteter med masser af Almindelig Rødknæ (Rumex acetosella). Billedet er taget i august 2019 på Ulvshale strandeng af Zelina Elex Petersen.

Beskyttelse af Lille ildfugl (Sværhedsgrad 2)

Forvaltning af Lille ildfugl i naturområder er ikke livsnødvendigt eller svært. Pas på sommerfuglen ved at lade være med at gødske, og høst høet på lokaliteter med Almindelig Rødknæ (Rumex acetosella) i mosaikstruktur. På den måde har arten altid et sted at holde til. Men hvis man ønsker Lille ildfugl i en normal dansk have, kan det komme til at kræve en indsats. Herunder lister jeg de behov, som man skal have ekstra fokus på hos Lille ildfugl:

Lille ildfugls nektarplanter

Planter fra overdrev (tørt)
 • Almindelig Knopurt (Centaurea jacea)
 • Almindelig Merian (Origanum vulgare)
 • Almindelig Rejnfan (Tanacetum vulgare)
 • Blåmunke (Jasione montana)
 • Brandbæger (Senecio sp.) fx Eng-Brandbæger (Senecio jacobaea ssp. jacobaea)
 • Due-Skabiose (Scabiosa columbaria)
 • Gul Evighedsblomst (Helichrysum arenarium)
 • Hedelyng (Calluna vulgaris)
 • Timian (Thymus sp.)
Planter der kan vokse både tørt og fugtigt
 • Almindelig Røllike (Achillea millefolium)
 • Blåhat (Knautia arvensis)
Planter fra Ferskvandsenge (fugtigt)
 • Ager-Tidsel (Cirsium arvense)
Lille ildfugl (Lycaena phlaeas) lokalitet, også kaldet Baunsletten. Den elsker tørre lokaliteter med masser af Almindelig Rødknæ (Rumex acetosella). Ildfugl.com, Sommerfugle og forvaltning, Lille ildfugl.
Lille ildfugl (Lycaena phlaeas) lokalitet, også kaldet Baunsletten. Den elsker tørre lokaliteter med masser af Almindelig Rødknæ (Rumex acetosella). I forgrunden ses en Ager-Tidsel (Cirsium arvense), som er en foretrukken nektarplante. På planten sidder en Tidselsommerfugl (Cynthia cardui ). Billedet er taget i 2018 af Zelina Elex Petersen.

Værtsplanter til Lille ildfugl

Syreplanter (Rumex sp.) er artens planter. Den er set lægge æg på både Kruset Skræppe (Rumex crispus), Almindelig Syre (Rumex acetosa) og flere. Men den vigtigste syreplante er Almindelig Rødknæ (Rumex acetocella), en plante der netop vokser tørre og relativt næringsfattige steder. Har man den på grunden, kommer Lille ildfugl forbi.

Rødknæ kan fås til at trives i egen have. Men den kræver at der ikke er meget næring i jorden. Den er en relativ lav plante, den bliver derfor nemt udskygget af græsser. Så har man en næringsrig jord, og prøver man at lade græsset gro, vil vegetationen blive for tæt. Det trives Rødknæ ikke i. Derfor kan det tage tid at etablere en Lille ildfugl venlig have, da mange private haver skal have meget næring ud af jorden (det vender jeg tilbage til længere nede).

Rødknæ (Rumex acetosella) er en 10-30 cm høj, tvebo urt, der i Danmark vokser mange steder. Arten er almindelig, men findes især på dyrket jord og nær bebyggelse. Der er masser af den på Flyvestation Værløse.
Rødknæ (Rumex acetosella) er en 10-30 cm høj, tvebo urt, der i Danmark vokser mange steder. Arten er almindelig, men findes især på dyrket jord og nær bebyggelse. Der er masser af den på Flyvestation Værløse. Billedet er taget på Flyvestation Værløse i juni 2018 af Zelina Elex Petersen.

Adfærd

Lille Ildfugl er en hurtig lille sommerfugl, som elsker lav vegetation (planter). Den flyver sjældent højt over vegetationen, men den kan pga. dens udseende og hastighed være svær at følge i flugten. Hannerne holder små territorier, og de skræmmer alle indtrængende sommerfugle væk herfra. De holder som regel øje fra et udvalgt græsstrå lavt i vegetationen. Hunnen flyver mindre hektisk rundt end hannen, mens den den leder efter nektarkilder og – efter parringen- en god værtsplante at lægge sine æg på. Både hannen og hunnen er ivrige blomsterbesøgere, men de søger primært nektar på planter lavt i vegetationen.

Lille ildfugl (Lycaena phlaeas) lokalitet også kaldet Ulvshale strandeng. Den elsker tørre lokaliteter med masser af Almindelig Rødknæ (Rumex acetosella). Ildfugl.com, Sommerfugle og forvaltning, Lille ildfugl.
Lille ildfugl (Lycaena phlaeas) lokalitet også kaldet Ulvshale strandeng. Den elsker tørre lokaliteter med masser af Almindelig Rødknæ (Rumex acetosella). Billede taget i august 2019 af Zelina Elex Petersen.

Lille ildfugl beskyttelsesmetode

Ønsker man Lille ildfugl på sin grund, kræver det masser af lys, masser af “ukrudt” og en næringsfattig jord. Den er ikke en sommerfugl for enhver have. Den kræver en have- eller grundejer, der er til en moderne vildhave. Man skal ikke er bange for kommentarer om “doven have” eller “sløset have”. Her er en tre-trins-guide til en Lille ildfugl have:

Tre-trins-guide til Lille ildfugl have
 1. Det perfekte Mikroklima: De holder især til på sydvendte bakker, tørre sandede overdrev, heder, strandoverdrev, diger, braklagte magre jorde, ruderater med åbne jordpletter uden vegetation. Lille Ildfugl er en solelsker! Den foretrækker de tørre lokaliteter. Har du en have der vender mod syd, sydvest eller sydøst, og kommer der god sol, så vil Lille ildfugl stor trives. Fortvivl ikke hvis det er ikke er tilfældet. For den kan findes langt de fleste steder, bare vegetationen er i orden. Især i meget varme somre kan den opleves på nordvendte skrænter. Man skal ikke opgive at få Lille ildfugl, hvis man bor et sted med fugtigt jord. Sommerfuglen kan også findes på ferskvandeng eller på ferskvandsengslignende steder– bare der er masser af vilde blomster. Her er høslætmetoden den samme.

2. Vegetation skal være lav og næringsfattig: For at vegetationen er i orden for Lille ildfugl, skal vegetationen være lave, for dens foretrukkende nektarplanter og værtsplanter (Rødknæ) er lave. De udskygges let af græs, og det får dem til at mistrives. Siden græs bliver højt og vokser hurtigt ved høj nærring i jorden, skal jorden tømmes for nærring.

Høslæt ved mosaikslæt:

Græsset skal høstes og fjernes, Især det sidste er vigtig, ellers får man ikke næringen ud af jorden. Her lader man græsset gro, og man høster den ene havdel omkring 1 juni, og anden halvdel omkring slut august. For at gøre det hyggeligere, kan man høste græsset, så det ligner brede stier eller i firkanter, så det ser mere “med-vilje-agtigt-ud”. Husk at lade høsten lige på jorden i et par dage, så planterne smider frøene. Skal du bruge høet efterfølgende, så høst altid på dage, hvor de lover sol de næste tre dage, så høet kan tørre ind, og man undgår mug (og andre svampeangreb).

3. Masser af værtsplanter og nektarplanter: Lille ildfugl besøger mange flere plantearter, end dem jeg har listet oppe under nektarplanter, og den er en ivrig blomsterbesøger. Den er mest til vilde danske urter. Man kan købe en del gode på nettet, eller man kan bare vente og se, hvad der kommer op, når man går i gang med høslættet. Hjælp gerne jer selv med vilde urtefrø fra naturen, især Rødknæ er vigtig at sikre i sin have, og de er nemme at finde, tjek naturbasen.dk.

Lille ildfugl (Lycaena phlaeas) på Strand-Engelskgræs (Armeria maritima ssp. maritima) på Ulvshale strandeng – igen. Billedet er inkluderet, fordi man tydeligt kan se den tørre vegetation i baggrunden, som arten elsker. Billede taget på Ulvshale strandeng august 2019 af Zelina Elex Petersen.

Hvis I er interesserede i at læse mere om Lille ildfugl, vil jeg bl.a. anbefale Klaus Hermansens bog “Dagsommerfugle i Danmark”, Den Danske NaturLepidoptera.dk eller naturbasen.dk. Vil I læse om andre sommerfugle, som I kan få i jeres have, kan i bl.a. læse om Dagpåfugleøje (Inachis io).

2 tanker om “Beskyttelse af Lille ildfugl”

 1. Pingback: Violetrandet ildfugl - ildfugl.com

 2. Pingback: Dagpåfugleøje - ildfugl.com

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Skip to content