Beskyttelse af sommerfugle

Mange af danske sommerfugle er truede. De mangler plads, nektarplanter, læ, værtsplanter (til larverne) m.m. Siden jeg elsker sommerfugle så meget som jeg gør, har jeg gjort det til min hjertesag at hjælpe de truede danske dagsommerfugle så godt jeg kan. Her på siden præsenterer jeg nogle af de tiltag jeg foretager, i mit håb om at rede “flapflapperne”, som de også kaldes hjemme under mit tag :).

Sort ildfugl (Lycaena tityrus)
Sort ildfugl (Lycaena tityrus) en af de truede danske arter i Danmark.