Insektvenlig forvaltning på flyvestation Værløse del 1

Så blev det juni. Det er min yndlings tid til feltarbejde, for nu skal jeg se på Violetrandet Ildfugl (Lycaena hippothoe)! Men I år er juni særlig, da Naturstyrelsen Østsjælland begynder på tiltag der gør flyvestationen mere insektvenlig. De nye tiltag er baseret på en forvaltningsplan, jeg udviklede for Naturstyrelsen (august 2017 – februar 2018). Det er jeg ret stolt af, da det er et skridt i retning mod at sikre at især Violetrandet Ildfugl ikke forsvinder fra Danmark. Min store drøm er at alle de danske sommerfugles populationer kommer i fremgang.

Den insektvenlige forvaltning diktere bl.a.; at der afsættes vegetation ved hvert høslæt. Her kan insekterne opholde sig, til den nye vegetation kommer op. Der plantes insektvenlige buske og små træer som Brombær (Rubus sp.), Almindelig Hvidtjørn (Crataegus laevigata), Hindbær (Rubus idaeus) m.f., som både giver næring og læ. Selvfølgelig skal plejemetoder og buske udvælges udfra de dyr man har på sin lokalitet.

Idag inviterede Naturstyrelsen mig til at være med, når de skulle sætte pæle op. Pælene skal markere den vegetation der ikke skal høstes. På dem måde kan traktorerne fra Grantoftegård (de udføre plejen) kører udenom. Flyvestation Værløse bliver hovedsageligt plejet med høslæt. Det er det vigtigt ikke at høste alt vegetation på en gang. Det skader insekterne, for deres larvers værtsplanter, skjul og mad tages fra dem. Bor du i øvrigt nær Ballerup burde du besøge gården og deres gårdbutik. De har lækre varer og er søde mennesker. Da vi skulle foreslå dem de nye ændringer, var de meget åbne overfor de nye tiltag – insekter er jo vigtige for planterne.

Naturoplevelser, Insektvenlig forvaltning på flyvestation Værløse, Violetrandet Ildfugl. Udsigt over vest-nord enden af flyvestation Værløse, med den flotte Hvid Okseøje (Leucanthemum vulgare) rige flora. I baggrunden ses en storkerede som Naturstyrelsen har fået sat op til Oskar, den Hvide Stork (Ciconia ciconia) der tit kommer på besøg fra Sverige. Forhåbentlig får han en dag en mage med.
Udsigt over vest-nord enden af flyvestation Værløse, med den flotte Hvid Okseøje (Leucanthemum vulgare) rige flora. I baggrunden ses en storkerede som Naturstyrelsen har fået sat op til Oskar, den Hvide Stork (Ciconia ciconia) der tit kommer på besøg fra Sverige. Forhåbentlig får han en dag en mage med.

De pæle vi satte op idag, skulle placeres i den nordlige del. I den forbindelse opholdt jeg mig mest i den vestlige ende. Her er vegetationen mest diversitetsrig, og den har derfor flest insekter. Udsigten er fantastisk! Desværre bygger de nede i den sydlige del, de sidste 10 år er der kommet mange boliger tæt på. Hvilket desværre forstyrre dyrelivet. Der var ellers en Mosehornugle (Asio flammeus) der var ved at slå sig ned, men det sker ikke nu, da den er sky. Det er ellers en art vi ikke har mange af i Danmark. Insekterne får det formentlig ikke værre af det. Der er også en Hvid Stork (Ciconia ciconia) ved navn Oskar, der tit er på besøg. Der er sat en storkerede op til ham og en mage. Jeg ved ikke om han vil synes om al den aktivitet der er derude, men jeg håber.

Naturoplevelser. Flyvestation Værløse. Insektvenlige tiltag. Pæle sat på flyvestation Værløse, for at afmærke vegetation der skal stå til insekterne efter høslættet i morgen.
Pæle sat på flyvestation Værløse, for at afmærke vegetation der skal stå til insekterne efter høslættet i morgen.

Men tilbage til det positive, og det som oplægget her handler om. Implementeringen af de insektvenlige tiltag. Vi kom igennem noget seriøst tænkning om hvor pælene skulle stå. For de skulle stå så de bedste planter blev til insekterne. Mens vi tænkte og markerede, sang Sanglærken (Alauda arvensis) højt fra på den krystal blå himmel, Musvågen (Buteo buteo) fløj i det fjerne og engen blomstrede med Hvid Okseøje (Leucanthemum vulgare), Almindelig Kællingetand (Lotus corniculatus) og flere andre blomster i tusindvis – smukt og idylisk. Almindelig knopurt (Centaurea jacea) var også på vej flere steder, så om en uge er der helt lilla derude –  der skal jeg derud igen.

Naturoplevelser. Insektforvaltning på Flyvestation Værløse. Almindelig Blåfugl (<em>Polyommatus icarus</em>) han, på Humlesneglebælg (<em>Medicago lupulina</em>).
Almindelig Blåfugl (Polyommatus icarus) han, på Humlesneglebælg (Medicago lupulina).

Det bedste ved arbejdet, var at se de mange insekter imens. Her vil jeg præsentere sommerfuglene jeg så (og som lod sig fotografere). Der var et hav af Almindelig Blåfugl (Polyommatus icarus), især hannerne så jeg en del af, de havde meget travlt med at fare rundt og jage hinanden ud af deres territorier. Det er ikke for sjov at den kaldes almindelig. Den lægger æg på en masse forskellige slags ærteblomster, og dens bredde smag er uden tvivl med til at gøre at den kan klare sig så godt sammenlignet med mange andre blåfugle.

Naturoplevelser. Flyvestation Værløse. Insektvenlig forvaltning. Hvidvingemåler (<em>siona lineta</em>) på Rødkløver (<em>Trifolium pratense</em>). Rødkløver er en god nektarplante for sommerfugle.
Hvidvingemåler (siona lineta) på Rødkløver (Trifolium pratense). Rødkløver er en god nektarplante for sommerfugle.

Hvidvingemåler (siona lineta) er en måler, jeg tit ser når jeg er på tur. Den er også på flyvestationen. Den kendes på den hvidlige grundfarve, oversidens ribber og de sorte streger lands ribberne på undersiden. Sømlinjen er grå og kroppen er helt hvid. Nogen siger den godt kan ligne Sortåret Hvidvinge (Aporia crataegi), når den klapper vingerne sammen. Det synes jeg nu ikke, Sortåret Hvidvinge er større og har mørk, ikke hvid krop. Jeg forsøgte at finde dens larve som skulle være langstrakt grålig eller lys sandfarvet, især mens den er helt spæd. Senere får den brunlig ryglinje og tydelige parellelle pletter på kroppen og Y-aftegning på hovedet. Men den fandt jeg ikke.

Naturoplevelser. Flyvestation Værløse. Insektvenlig forvaltning. Slidt eksemplar af Brun Kløverugle (<em>Euclidia glyphica</em>) på Hvid Okseøje (<em>Leucanthemum vulgare</em>). Den er så slidt at den nok har fløjet i noget tid allerede, og ikke har mange dage tilbage.
Slidt eksemplar af Brun Kløverugle (Euclidia glyphica) på Hvid Okseøje (Leucanthemum vulgare). Den er så slidt at den nok har fløjet i noget tid allerede, og ikke har mange dage tilbage.

Da jeg gik rundt, støtte jeg på flere store klynger af Rødkløver (Trifolium pratense). Sandsynligheden for at støde på en Brun Kløverugle (Euclidia glyphica) var derfor stor. Den lægger æg på planten, men også andre kløverplanter og violer kan bruges. Denne her var slidt, så den har været på vingerne i noget tid. Forhåbentlig er æggene klækket og larverne kravlet længere ned i vegetationen, for der bliver høstet i morgen (2. juni 2018). Arten kan virke kedelig brun, men hvis man ser lidt nærmere, er der et smukt brunt mønster (se billeder i portfolio), den skifter mellem lys brun og mørkebrun i et bølgende mønster.

Det var en lille præsentation af turen, I kan se flere billeder fra turen i mit portefolio.

Det er dejligt at kunne være med til at gøre en forskel, og skønt at arbejde med så dejlige mennesker – seriøst de er så søde hos Naturstyrelsen Østsjælland og Grantoftegård, og jeg håber at kunne hjælpe dem mange år fremefter.About The Author


ildfugl.com

Mit navn er Zelina, og jeg er biolog. Ildfugl.com er stedet, hvor jeg skriver om alt det der optager mig og gør mig glad: Natur, min byhave, udflugter, udflugtsmas og -snacks, bæredygtighed, sommerfugle m.m. Jeg har mange ting, jeg holder af, og gøremål jeg gerne vil. Tak fordi I læser med :) - Zelina

Related Posts

Leave a Comment