En sød Skovhornugle (Asio otus) tager en lur i en lille gran.

Naturtilsyn på Flyvestation Værløse

I onsdags var vejrudsigten ikke den mest lovende. Det regnede og det blæste da jeg så ud af vinduet i morges, og der blev ikke lovet bedringer på DMI. På trods af at jeg skulle ud, generede det mig ikke så meget, for jeg glædede mig til dagens gøremål. Naturstyrelsen Hovedstaden (Østsjælland er slået sammen med Hovedstaden, under navnet Hovedstaden) havde inviteret bioblitzer til Flyvestation Værløse, for at vi kunne se på mulighederne for at etablere en fårefold ved de gamle Bombefolde. Det lyder måske uskyldigt, men folden ligger midt i den truede Violetrandet ildfugls (Lycaena hippothoe) habitat. Som udgangspunkt trives arten ikke med græsning, da det tit tager overhånd. Men en ekspert i græsning ved navn Anna Bodil Hald ville foreslå en variation som skulle være god for insekter. Lad os se på det, og mon ikke vi får nogle spændende naturoplevelser med?

Udsigt over den sydlige del af Flyvestation Værløse med Kontroltårnet i baggrunden.
Udsigt over den sydlige del af Flyvestation Værløse med Kontroltårnet i baggrunden på en overskyet vinterdag i januar. I fronten ses en del af Bombefoldene.
Den østlige del af Bombefoldene på Flyvestation Værløse. Her bor Dværgblåfugle (Cupido minimus).
Den østlige del af Bombefoldene på Flyvestation Værløse. Her bor Dværgblåfugle (Cupido minimus), og ude bagest ved vindmåleren lever der Violetrandet ildfugl (Lycaena hippothoe).
Den lave vegetation på en vinterdag. Sneen ligger som et lille tæppe på de hvilende planter.
Den lave vegetation på Flyvestation Værløse en vinterdag. Sneen ligger som et lille tæppe på de hvilende planter.

Vi mødtes ved Sandet indgangen til Flyvestationen, og kørte sammen mod Bombefoldene. På vejen så vi Musvåger (Buteo Buteo), der desværre var for langt væk til et godt billede (trods forsøg). Man kommer hurtigt til Bombefoldene, vi blev mødt af en iskold vind, let sne og overskyet grå himmel. Vi startede med en kort snak om mulighederne med et græsningslaug og fik præsenteret fordelene ved fåregræsning i foldskifte af Anna Bodil Hald. Herefter gik en besigtigelse af arealerne igang, mens vi diskuterede fordele og ulemper udfra både botaniske og entomologiske synsvinkler.

Gyldenris (Solidago sp.) på Flyvestation Værløse. Vi fik endevendt muligheden for at komme Gyldenrisen til livs gennem fåregræsningen.
Gyldenris (Solidago sp.) på Flyvestation Værløse. Vi fik endevendt muligheden for at komme Gyldenrisen til livs gennem fåregræsningen, og det lød lovende. Dog var det nødvendigt med slåningsindgreb, da fårene ikke æder døde plantedele. Derfor æder de ikke de nye planter, der kommer op mellem de gamle.
Udsigt over den sydøstlige del af Flyvestation Værløse en dag i januar 2018.
Udsigt over den sydøstlige del af Flyvestation Værløse en dag i januar 2018.
Udsigt over Flyvestation Værløse i januar. Man kan se kontroltårnet i baggrunden. I forgrunden en Musvåge (Buteo buteo).
Udsigt over Flyvestation Værløse i januar. Man kan se kontroltårnet i baggrunden. I forgrunden en Musvåge (Buteo buteo).

Fordelene ved græsning er at græstuer, myretuer, ræve- og grævlingegrave m.m. bevares, og en variation i vegetationens højden kan fremme insekter gennem et varieret mikroklima. Normalt er man bekymret for et for højt græsningstryk. Det undgår man ved få får og foldskiftemetoden (Vi blev enige om tre folde). Fårene græsser i en fold af gangen, og på den måde får arter som Violetrandet ildfugl hvert år mindst et areal, hvor de kan lægge æg i, og æg kan udvikle sig til larver (og gøre klar til overvintring) uden frygt for at blive ædt af får. Vi var alle optimistiske om initiativet, da det betød af skråningerne i Bombefoldene blev plejet, uden det gik ud over sommerfuglen.

En Solsort (Turdus merula) søger tilflugt i et Slåenkrat (Prunus spinosa), da vi går forbi og skræmmer den op fra vegetationen.
En Solsort (Turdus merula) søger tilflugt i et Slåenkrat (Prunus spinosa), da vi går forbi og skræmmer den op fra vegetationen.
Vissen Rejfan (Tanacetum vulgare) på Flyvestation Værløse. Naturen er nu også meget smuk om vinteren.
Vissen Rejfan (Tanacetum vulgare) på Flyvestation Værløse. Naturen er nu også meget smuk om vinteren.
En flok Stære (Sturnus vulgaris) pryder januarhimlen på denne smukke vinterdag i naturen.
En flok Stære (Sturnus vulgaris) pryder januarhimlen på denne smukke vinterdag i naturen.

Vi kom omkring de praktiske ting som hegngrænser og -typer, vandforsyning og strøm. Alle var enige om at det var en mulighed. Som nævnt er græsning ikke den bedste forvaltning for Violetrandet ildfugl, men denne metode lød lovende. Det meget større omkringliggende areal (som primært er sommerfuglens habitat) bliver fortsat plejet med flerårsbrak og mosaikslæt. Så skulle fårgræsning vise sig uhensigtsmæssig, skader det arten minimalt. Vi gik efterfølgende rundt i området med flerårsbrak mod sydvest, diskuterede insekttiltagene lidt, og vi tog indimellem lidt afhop i samtalen for at studere naturen der udfoldede sig omkring os.

Violetrandet ildfugl (Lycaena hippothoe) har en enkelt Hindbærbusk (Rubus idaeus) i deres område. Men i vintermånederne er det råvildtets busk. Hold da op de har spist. På Flyvestation Værløse. Smuk natur.
Violetrandet ildfugl (Lycaena hippothoe) har en enkelt Hindbærbusk (Rubus idaeus) i deres område. Men i vintermånederne er det råvildtets busk. Hold da op de har spist.
Træk... Hvem trækker dog nu henover Flyvestation Værløse. Smuk Natur.
Træk… Hvem trækker dog nu?

Efter en besigtigelse af områderne omkring Bombefoldene. Hvor insekttiltagene blev efterset og vurderet (det er ikke lige årstiden, men vi gjorde en foreløbig forventning). Gik samtalen på naturen omkring os. Vi så flere rævegrave, hvilket tyder på at parringsæsonen er igang. Hvor kunne det være sjovt, at komme på nattebesøg herude. Men det bedste gemte sig nu til sidst – Vi så en Skovhornugle (Asio otus) på tæt hold. Men selvfølgelig gik vi ikke for tæt på. Vi holdt os på en god afstand, så den ikke blev skræmt. Derefter ophævede vi mødet. Sikke en god og produktiv dag.

Friske Rævespor. Parringssæsonen er igang og rævene graver nye parringshuler alle steder i naturen.
Friske Rævespor. Parringssæsonen er igang og rævene graver nye parringshuler alle steder i naturen.
Rævegraven er smukt lavet og helt ny. Her bor med garanti mindst en ræv. Mon her kommer ræveunger til foråret på Flyvestationen.
Rævegraven er smukt lavet og helt ny. Her bor med garanti mindst en ræv. Mon her kommer ræveunger til foråret på Flyvestationen.
ovhornugle (Asio otus) tager sig en lur i den lille gran. Flyvestation Værløse er et godt sted at se på rovfugle i naturen.
Skovhornugle (Asio otus) tager sig en lur i den lille gran. Flyvestation Værløse er et godt sted at se på rovfugle i naturen.


About The Author


ildfugl.com

Mit navn er Zelina, og jeg er biolog. Ildfugl.com er stedet, hvor jeg skriver om alt det der optager mig og gør mig glad: Natur, min byhave, udflugter, udflugtsmas og -snacks, bæredygtighed, sommerfugle m.m. Jeg har mange ting, jeg holder af, og gøremål jeg gerne vil. Tak fordi I læser med :) - Zelina

Related Posts

Leave a Comment